Մուտք

Invalid username or password

Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը

ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ

, ՓԲԸ


Գործունեության ոլորտը՝Ընկերության ցուցանիշներ
2015
Դինամիկա
       

ՀԱՐԿԵՐ ընդամենը վճարված

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՀԱՐԿԵՐ ուղղակի

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՀԱՐԿԵՐ անուղղակի

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԴԻՐՔԸ ՀԱՐԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

տող

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ ընդամենը

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ բաժնետիրական

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ նորմատիվային

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ գործառնական

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ տոկոսային

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԾԱԽՍԵՐ տոկոսային

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ) հարկումից հետո

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ըստ կապիտալի (ROE)

Ժամանակահատվածի միջինը

տոկոս

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

Մարդ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

միավոր

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ / ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

միավոր

ՎԱՐԿԵՐ հաճախորդներին տրված

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

Գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

Ընկերության ցուցանիշներ
2016 Q4
Դինամիկա
       

ՀԱՐԿԵՐ ընդամենը վճարված

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՀԱՐԿԵՐ ուղղակի

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՀԱՐԿԵՐ անուղղակի

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԴԻՐՔԸ ՀԱՐԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

տող

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ ընդամենը

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ բաժնետիրական

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԿԱՊԻՏԱԼ նորմատիվային

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

հազար դրամ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ գործառնական

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ տոկոսային

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԾԱԽՍԵՐ տոկոսային

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ) հարկումից հետո

Ժամանակահատվածի ընթացքում

հազար դրամ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ / ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ԹԻՎ

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

ՎԱՐԿԵՐ հաճախորդներին տրված

Ժամանակահատվածի վերջի դրությամբ

Գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր

Ժամանակահատվածի ընթացքում

Ֆիլտրում ըստ բաժնետիրոջ

()
# Ընկերությունը Ունեցած բաժնեմասը

Ֆիլտրում ըստ ապրանքի

# Ընկերությունը Գործունեության տեսակը
Ֆիլտրում ըստ Բրենդ ()
# Ընկերությունը Բրենդի տեսակ
Ֆիլտրում ըստ Ապրանքախմբի
# Ընկերությունը Ապրանքներ և ծառայություններ
Ֆիլտրում ըստ  ապրանքի
# Ընկերությունը Գործունեության տեսակը