Մուտք

Invalid username or password

Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը

Սպառողների վստահությունն աճել է. ԿԲ

Վերադարձ լուրերի բաժին

13:54 , 17 Փետրվար 2016

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող՝ Սպառողների վստահության ցուցանիշն աճել է` նախորդ եռամսյակի նկատմամբ 0.9 տոկոսային կետով: Ընդ որում, աճը պայմանավորվել է ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ ապագա պայմանները գնահատող ցուցանիշների աճերով:

svc01

 

Ընթացիկ պայմանները գնահատող ցուցանիշի աճը պայմանավորվել է ընթացիկ եռամսյակում խոշոր գնումներ կատարելու փաստի, ինչպես նաև տնային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի փաստացի փոփոխությունը նկարագրող ցուցանիշների` նախորդ եռամսյակի նկատմամբ արձանագրված աճերով: Ապագա պայմանները նկարագրող ցուցանիշի աճն, իր հերթին, պայմանավորվել է տնային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի և զբաղվածության փոփոխության սպասումները գնահատող ցուցանիշների աճերով:

svc02

2015թ. դեկտեմբերին իրականացվել է տնային տնտեսությունների հարցում, որի հիմնական նպատակն է գնահատել սպառողների վերաբերմունքը տնտեսության ընթացիկ և ապագա պայմանների վերաբերյալ: Հարցման արդյունքների հիման վրա հաշվարկվում է սպառողների վստահության ցուցանիշն իր ընթացիկ և ապագա պայմանները գնահատող ցուցանիշներով:

Սպառողների վստահության ցուցանիշը (ՍՎՑ) դիֆուզիոն ինդեքս է, որը հաշվարկվում է որպես սպառողներին տրված վեց հարցերի պատասխանների հիման վրա հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսների միջին թվաբանական մեծություն:

Ընթացիկ պայմանների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս` հաշվարկված որպես ընթացիկ պայմաններին վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբանական մեծություն, իսկ ապագա պայմանների ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է դիֆուզիոն ինդեքս՝ հաշվարկված որպես ապագային վերաբերող հարցերի արժեքների միջին թվաբանական մեծություն: Յուրաքանչյուր հարցի համար հաշվարկվում է պատասխանների արժեք (դիֆուզիոն ինդեքս), որն իրենից ներկայացնում է դրական պատասխանների տեսակարար կշռի և չեզոք պատասխանների տեսակարար կշռի կեսի գումար:

Բոլոր հարցերի համար հաշվարկված դիֆուզիոն ինդեքսները, նախքան ՍՎՑ-ի հաշվարկում ներառվելը, սեզոնայնորեն հարթեցվում են: Դիֆուզիոն ինդեքսները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: Դիֆուզիոն ինդեքսի 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր հարցվողները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ, իսկ արժեքների 45-ից 55 միջակայքը՝ կայունության միջակայք: 2015թ. չորրորդ եռամսյակի հարցմանը մասնակցել է 1801 տնային տնտեսություն` Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից և ՀՀ բոլոր մարզերի քաղաքներից (համապատասխանաբար 968 և 833 տնային տնտեսություն):

Ընտրանքը կատարվել է ըստ քվոտաների` յուրաքանչյուր մարզի քաղաքային բնակչության թվաքանակին և սեռատարիքային կառուցվածքին համապատասխան: ՍՎՑ-ն հաշվարկելիս յուրաքանչյուր մարզի համար հաշվարկված ցուցանիշները հարթեցվել են սեզոնայնորեն և կշռվել տվյալ մարզի քաղաքային բնակաչության թվաքանակի կշիռներով, ինչը հնարավորություն է տալիս ստանալ ՍՎՑ-ի ներկայացուցչական արժեք հանրապետության ողջ քաղաքային բնակչության համար: Սեզոնային հարթեցման արդյունքում տվյալների շարքը յուրաքանչյուր եռամսյակ վերանայվում է` հարթեցման մեթոդին համապատասխան:

ԱՄԵՆԱԿԱՐԴԱՑՎԱԾ ԼՈՒՐԵՐ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն և բելգիական INCOFIN CVBA ներդրումային ընկերությունը 10 մլն.ԱՄն դոլարի պայմանագիր են կնքել

Ներգրավված միջոցներն ուղղվելու են միկրո և փոքր ձեռնարկությունների ֆինանսավորմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով Հայաստանի տնտեսության խթանմանը:

Ավելի քան 10 մլրդ դրամի ներդրում՝ «Երևանի ՋԷԿ»-ում. կվերազինվի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկը

Արդյունքում 2018-2020 թթ. կստեղծվի մոտ 20 աշխատատեղ` 250 հազար ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով:

Հանրապետությունում կսկսվի տեղական արտադրության բարձրորակ տնկանյութի արտադրություն

ՀՀ Արմավիրի մարզում գտնվող «Հայկական միրգ»-ի սեփականության իրավունքով հանձնված տարածքն անհատույց, անժամկետ օգտագործման իրավունքով կտրամադրվի «Նորատունկ» ՓԲԸ-ին